เงื่อนไขการใช้บริการ

หาประโยชน์สูงสุดจากการพนันออนไลน์ อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ทุกแห่งที่ท่านลงชื่อเข้าเล่น

โดยการใช้บริการของเรา ท่านตกลงที่จะทำตามเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ เราอาจจะเปลี่ยนเงื่อนไขนี้เมื่อใดก็ได้ เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบกับเราเป็นระยะๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะมีขึ้น

รายงานคาสิโนออนไลน์ไม่ใช่ผู้ดำเนินกิจการคาสิโนหรือผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นพอร์ทัลการพนันออนไลน์ที่โฆษณาและวิจารณ์คาสิโนที่เลือกเป็นบางแห่งและเว็บไซต์การพนันออนไลน์อื่นๆ โดยให้ข้อมูลของอุตสาหกรรมนี้ เราไม่ได้เป็นตัวแทนในการชักชวนให้เข้ามาเล่นการพนันออนไลน์ใดๆ ทั้งสิ้น เราไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บไซต์การพนันออนไลน์ และเราก็ไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ

เราไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเลยใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้ง นอกจากนั้นรายงานคาสิโนออนไลน์ยังไม่รับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ลิงค์ หรือเนื้อความอื่นใดที่อยู่บนเว็บไซต์

เพราะฉะนั้น ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์ที่ได้แสดงไว้บนหรือปรากฎในรายชื่อโดยสถานประกอบการนั้นถือเป็นการเปิดเผยโดยไม่มีการรับรองไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม หมั่นตรวจสอบกฎและข้อกำหนดบนเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมก่อนดำเนินการใดๆ

เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบกฎหมายในปัจจุบันในพื้นที่ของท่านก่อนเข้าเล่นกับคาสิโนออนไลน์ การพนันออนไลน์ต้องถูกกฎหมายในเมือง รัฐและประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ท่านต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดถึงจะเล่นพนันได้และต้องชำระภาษีที่ประเมินค่าได้ในเมือง รัฐและประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ถือเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องทราบว่าท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่ของท่านหรือไม

นอกจากนั้น ตามการรับรู้ของเรา เว็บไซต์การพนันที่เรานำเสนอต้องไม่ดำเนินกิจการภายในสหรัฐอเมริกา

เนื้อหาที่ปรากฏนั้นได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์และการนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และ/หรือกฎหมายเครื่องหมายการค้า

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราเป็นทรัพย์สินของรายงานคาสิโนออนไลน์ นี่ครอบคลุมถึงข้อมูลใดๆ หรือสิ่งของและบริการที่พบบนเว็บไซต์หรือตัวหนังสือ รูปภาพและลักษณะเฉพาะอื่นๆ ทั้งหมด

ท่านอาจจะถ่ายสำเนาของเนื้อหานี้ไว้หนึ่งชุดสำหรับใช้เป็นการส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยมีข้อแม้ว่าเนื้อหาใดๆ ที่ทำสำเนาไว้นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมีข้อความต่อไปนี้แสดงไว้: "ลิขสิทธิ์ 1997-2012 รายงานคาสิโนออนไลน์ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำสำเนา แจกจ่าย จัดเก็บ หรือเผยแพร่ ไม่ว่าในรูปแบบใด หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์เนื้อหาของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ท่านไม่สามารถจำหน่าย ประมูล ถ่ายโอน หรือแลกเปลี่ยนสมาชิกภาพของท่านหรือผลงานที่ตีพิมพ์ส่วนบุคคลใดๆ ท่านไม่สามารถพิมพ์ซ้ำ เผยแพร่ ส่งต่อ หรือแจกจ่ายเนื้อหานี้ไปยังกระดานสนทนาและข้อความบนเว็บ บล็อก ห้องสนทนา อินทราเน็ต หรือที่อื่นใดโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเรา ท่านได้ตกลงเพิ่มเติมว่าจะไม่สร้างบทคัดย่อจากหรือลบเนื้อหาของเราเพื่อใช้งานบนเว็บไซต์หรือบริการอื่น"

2. ความเป็นส่วนตัว

หากมีการลงชื่อเข้าใช้บริการป้อนข้อมูล RSS ของเรา เราจะขอให้ท่านส่งอีเมล์ของท่านให้เรา เราสัญญาว่าจะไม่จำหน่ายหรือแจกจ่ายอีเมล์ของทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าใช้บริการนี้

3.การจำกัดการรับประกันและความรับผิดชอบ

"เราให้บริการข้อมูล ข้อคิดเห็นและความบันเทิงที่ครอบคลุมขอบเขตกว้าง เราไม่สามารถและเราไม่รับรองความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของเนื้อหานี้ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม และแม้ว่าเราจะมีผู้รอบรู้ในเทคโนโลยีที่มากด้วยพรสวรรค์มากที่สุดและทำงานหนักที่สุดในธุรกิจนี้ก็ตาม เราไม่สัญญาว่าเนื้อหาของเราหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการจะส่งมอบถึงท่านโดยไม่ติดขัด ทันเวลา มีความปลอดภัยและปราศจากข้อผิดพลาด ที่จริงแล้ว เราไม่ได้ให้สัญญาหรือการรับรองใดๆ เว้นแต่เราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะให้ข้อมูล ความรู้และความบันเทิงที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์" " นอกเหนือไปจากนั้นแล้ว เราสงวนสิทธิ์ในความผิดพลาด แม้ว่าเราจะพยายามอย่างยิ่งที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอ"

รายงานคาสิโนออนไลน์หรือพันธมิตรของเรารายใดก็ตามไม่ได้รับรองว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นใดที่ท่านซื้อหรือได้รับจากการใช้บริการของเราจะตรงกับความต้องการของท่านและข้อผิดพลาดใดๆ จะได้รับการแก้ไขในทันที ไม่ว่าเราหรือพันธมิตรของเรารายใดก็ตามไม่ได้ให้การรับรองไม่ว่าในรูปแบบใด จะโดยการแสดงออกอย่างชัดเจนหรือโดยนัยก็ตาม รวมถึงและไม่จำกัดเพียงแค่การรับรองชื่อหรือการรับรองโดยนัยว่าจะขายได้หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ ก็ตาม ที่เกียวข้องกับเว็บไซต์ของเรา เนื้อหาใดๆ หรือบริการ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ หรือทรัพย์สินใดๆ ของเรา ท่านตกลงอย่างชัดเจนว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและผลงานของบริการของเราและความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา

บางรัฐไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นของการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือที่เป็นผลตามมา ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นหรือข้อยกเว้นจะไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน ในรัฐดังกล่าวนั้นความรับผิดชอบของเราและความรับผิดชอบของผู้จัดหาเนื้อหาบุคคลที่สามจะจำกัดไว้ไม่เกินระดับที่กฎหมายอนุญาติไว้สูงสุด

 

ข้อมูลแก้ไขล่าสุด: 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

ใช่แล้ว! ฉันต้องการรู้เกี่ยวกับโบนัสที่ให้เป็นการเฉพาะ โปรโมชั่นต่าง ๆ และข่าวสาร

SUBSCRIBE